Нові відкриття і знахідки на Ринку в Бродах

У вівторок, 23.03.2021 р., під час археологічного нагляду, який проводить Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України (м. Львів), в ході реконструкції площі Ринок у Бродах було виявлено нові історичні артефакти з минулого нашого міста. Під час підготовки основи для дороги на північній стороні площі (неподалік пошти) на глибині близько 1 м було виявлено дерев’яні конструкції у вигляді дощаного настилу. Спочатку було припущення, що це залишки давнього моста, встановленого через заболочену канаву. Однак подальші дослідження показали, що це рештки підлоги якоїсь споруди (господарського чи торгівельного призначення). Настил побудований з товстих соснових дощок і брусів та досить непогано зберігся в болотистому ґрунті без доступу повітря. Споруда була пошкоджена (перерізана) під час прокладення австрійської каналізації на поч. ХХ ст. У ході обстежень під підлогою виявлено масивні балки, на яких стояла споруда. Під верхнім ярусом виявилося ще два настили від двох раніших споруд, знищених пожежами. Підлога нижнього ярусу була викладена жердинами діаметром 5-10 см, щільно покладених одна біля одної.

Серед знахідок, які допомагають науковцям визначити час існування будівель, є монети – так звані «боратинки» (1660-ті рр.), залишки скляного посуду XVII – поч. XVIII ст., фрагмент кахлі, люлька. Також виявлено чимало супутнього матеріалу: цвяхи, залізні предмети, мідні пластини і шматки свинцю та уламки керамічного посуду. Більшість металевих речей були пошкоджені вогнем.

Дослідницькі роботи проводилися під керівництвом археолога, доктора історичних наук Ярослава Онищука за участі директора Бродівського історико-краєзнавчого музею та студента 4 курсу історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка Тараса Мельника.

Відкриті об’єкти принесли нові відомості про забудову Ринку в Бродах у кін. XVII – на поч. XVIII ст. і знову звернули увагу на вплив великих пожеж на життя міста та його мешканців. Подальше вивчення знахідок, виявлених під час реконструкції центральної площі, триває. Результати досліджень будуть опубліковані, а знайдені артефакти після опрацювання і вивчення представлені на виставці в Бродівському історико-краєзнавчому музеї.

Василь Стрільчук

Артефакт з минулого Бродів

Час не стоїть на місці і чимало старих будинків, які не мають охоронного статусу, на жаль, руйнуються чи демонтуються через незадовільний стан чи з інших причин. Так сталося і з одним із приватних будинків в середмісті Бродів, що на вул. М.Кривоноса. Але розуміючи ймовірну цінність окремих елементів будівлі, власники запросили музейних працівників оглянути споруду поч. ХХ ст. Серед цікавих елементів будинку виявилися старі, але в хорошому стані, сходи, які могли б доповнити і збагатити майбутню експозицію музею, присвячену історії міста, а крім того мати й утилітарне застосування. Сходи було акуратно демонтовано і за сприянням власників перевезено на тимчасове зберігання на територію Бродівської фортеці.

Сьогодні майстри завершили монтування цього близько 120-річного артефакту в музейному приміщенні на території Бродівського замку. Поки що доступ до них матимуть музейні працівники та фахівці, які будуть обстежувати приміщення, але сподіваємось, що в недалекому майбутньому це буде один із експонатів Музею міської історії Бродів.

Висловлюємо подяку:

пані Наталії Демчук за збереження і передання (перевезення) для музею цього цінного й практичного артефакту з минулого нашого міста;

Олегу Казмірчуку, директору КП ВО КТЦ «Бродівський замок», за сприяння у зберіганні давніх сходів (від моменту демонтажу й до часу складання).

підприємцю Ігорю Климу за допомогу в організації (вирішення технічної задачі) та монтуванні сходів у музейному приміщенні.

Ірині та Ярославу Мацвейкам (Sweet Bakery) за фінансову підтримку в реалізації даного проекту і збереження цікавого і корисного експоната з минулого міста.

 

Василь Стрільчук,

директор Бродівського історико-краєзнавчого музею

Знахідки з Бродівського Ринку (попередній огляд досліджень)

Ринкова площа є серцем будь-якого великого міста чи малого містечка, адже в минулому там вирувало найбільше життя, торгували, вели переговори, оголошували міські новини, карали злочинців та ін. Тут сходилися основні вулиці міста, а довкола знаходилися важливі інституції: ратуша, міські храми, суд та ін. Саме тому дослідження Ринку є дуже важливим у вивченні історії усього міста. Вважається, що сучасний Бродівський Ринок було закладено у 1580-х роках при розбудові Любича – міста С.Жолкевського. Згодом, під час будівництва ідеального міста-фортеці за проектом Гійома Левассера де Боплана і Андреа дель Акви, Броди змінили планувальну структуру, яка збереглася до наших днів. З того часу Ринок був незмінним центром життя усього міста аж до наших днів. І закономірно, що будь-які земляні роботи на території Ринку, як і всього середмістя, викликають чималий інтерес, оскільки несуть нову інформацію, цікаві знахідки та відкриття. Так сталося і цього разу. Чимало цікавих артефактів з минулого нашого міста було знайдено під час робіт з прокладання ливневої каналізації на Ринковій площі міста. Фірма-підрядник, яка виконує роботи, згідно з чинним законодавством, уклала угоду з Науково-дослідним центром «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України про археологічний нагляд під час виконання земляних робіт. Участь у дослідженні вдалося взяти і автору цих рядків, який вирішив поділитися деякими дуже попередніми даними про знахідки і відкриття.

Слід зазначити, що земляні роботи проходять по давній(і разом з тим сучасній) дорозі, яка оперізувала центральноринковий квартал. Глибина розкопу сягала до 3 м. Отже, під час прокладення траншей у північній та західній сторонах Ринку виявлено дерев’яний настил, який мав три нашарування. Зокрема, вдалося дослідити нашарування західної сторони Ринку. Вони знаходилися на глибині 1 м від сучасного асфальту. Датуючий матеріал, знайдений зверху настилу, відноситься до другої пол. XVIII ст., що свідчить про те, що ця дерев’яна дорога була побудована не пізніше цього періоду. Але під верхнім шаром є ще два настили значно ранішого часу, кожен з яких може датуватися кількома десятиліттями раніше попереднього. Як зазначив у своїх коментарях дослідник Юрій Турега, який вивчає історію Бродів за давніми міськими актовими книгами кін. XVI–ХVIII ст., «у бродівських фінансових книгах сер. XVIII ст. неодноразово можна натрапити на записи про витрати із міської скарбниці на мощення вулиць деревом та оплату праці робітників, які тим займалися». Слід також згадати про потужний шар ринкового бруку – різний за розмірами камінь світлого кольору, який ставився на ребро. Бруківка знаходилася місцями під самим асфальтовим покриттям, а подекуди 20-40 см нижче сучасної дороги. Мощення бродівського ринку відоме ще з першої половини ХІХ ст., воно неодноразово перестелялося, ремонтувалося і збереглося до сьогодні. Його добре видно на фотографіях Бродів початку ХХ ст. Видобута бруківка була забрана на зберігання в КП «Броди» і сподіваємося, що вона буде використана в облаштуванні історичного середмістя в майбутньому.

Крім того, було виявлено чимало цікавих матеріалів XVII-ХІХ ст. На жаль, через особливості ґрунту і великі пожежі минулого багато металевих речей є в незадовільному стані. Однак навіть знищені монети – соліди («боратинки») 1660-х років є добрим датуючим матеріалом для визначення культурного шару. Серед цікавих знахідок – багато фрагментів скляного гутного посуду XVII-XVIIІ ст., який, очевидно, виготовлявся в околицях Бродів (про що може свідчити значна кількість знайдених однотипних розбитих скляних келихів). Знайдені також керамічні люльки та їх фрагменти, уламки глиняного посуду, кахель. У шарі пожежі кін. XVII ст. виявлені перепалені залізні цвяхи, підківки до взуття, підкова, сплавлені мідні монети, вироби зі свинцю, поплавлене гутне скло, гудзики. Усі знахідки та зібрані відомості будуть опрацьовуватися і систематизуватися спільно працівниками Рятівної археологічної служби та Бродівського історико-краєзнавчого музею.

Весь знайдений матеріал після опрацювання буде переданий у фонди Бродівського історико-краєзнавчого музею. За результатами досліджень буде організована виставка та підготовлені наукові публікації.

Василь Стрільчук,

директор Бродівського історико-краєзнавчого музею

 

Зустріч «ідеальних міст» у Бродах

Ні для кого не секрет, що наше місто має унікальну культурну спадщину, яка наразі не є належно оціненою і затребуваною та не використовується у розвитку Бродів. Навпаки незадовільний і аварійний стан архітектурних пам’яток міста несе загрозу людям і негативно впливає на репутацію міста, влади і громади. Але розуміємо, що це явище тимчасове і повинно зникнути найближчими роками. Адже як показує практика успішних міст, на прикладі сусідньої Польщі чи окремих і українських міст, без належного збереження спадку,  його використання та представлення немає повноцінного розвитку. Культурна спадщина – це інструмент для розвитку, засіб культурної дипломатії (як для Бродів – міжнародного рівня). Крім того, історична спадщина надає території, на якій вона знаходиться, додану вартість, створює сприятливий ґрунт для запровадження і поширення інновацій та залучення інвестицій, формує туристичну привабливість, дає нові робочі місця, спонукає до розвитку інфраструктуру та ін.

Одна з важливих особливостей історії нашого міста, а саме ідеальна забудова Бродів XVII-XVIII ст., привела у п’ятницю 10.07.2020 р. до нас поважних гостей із м. Полонного, що на Хмельниччині, до речі, теж міста з ідеальною забудовою. До складу делегації входили міський голова Полонської МР ОТГ Франц Скримський, заступник міського голови – Віктор Яськов, начальник відділу культури та туризму – Тетяна Ярославська, спеціаліст відділу культури та туризму – Вікторія Зінчук  та директора історичного музею Полонської МР ОТГ – Олександр Дацик. Метою візиту-знайомства гостей з Хмельниччини у м. Броди було налагодження дружніх зв’язків для подальшої співпраці  «ідеальних» міст України та узгодження процесу організації створення Асоціації «Ідеальні міста України». Перед візитом у Броди делегація з міста Полонного проводила подібні зустрічі у м. Івано-Франківськ та м. Жовква.

Поважних гостей зустрів Бродівський міський голова Анатолій Белей із своїми заступниками – Романом Сподариком та Олександром Єлиневським, а також начальником відділу бухгалтерського обліку і звітності міськради Іриною Олехою та головними спеціалістами Світланою Кулієвич та  Русланом Горбалем. На зустрічі був присутній директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук.

Під час розмови, яка відбулася у сесійній залі Бродівської міської ради, очільник нашого міста  Анатолій Белей ознайомив гостей з особливостями Бродів, потенціалом міста, здобутками та пріоритетами, а також вказав на основні проблеми, які вдалося вже розв’язати за час головування і ті, які вирішуються чи плануються вирішити найближчим часом. У свою чергу, міський голова м. Полонного  Франц Скримський розповів про власний п’ятирічний досвід функціонування об’єднаної територіальної громади (громада Полонного стала однією з 159 перших створених ОТГ в Україні). Він розказав про проблеми і виклики, які стояли на початку створення ОТГ і ті, які зараз стоять перед владою і людьми, поділився досягненнями громади. Керівник відділу культури Тетяна Ярославська ознайомила брідщан з особливостями культурної спадщини м. Полонного, про те, як у минулому році завдяки перемозі у конкурсі «Малі міста – великі враження» від Міністерства культури України вдалося дослідити частини підземних ходів м.Полонного і про те, що є намір і бажання надалі розкривати і розвивати цей культурний потенціал. Директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук продемонстрував для присутніх презентацію про ідеальне місто-фортецю Броди, розповів про його минуле і сучасне, втрачене і збережене. Гостям з Хмельниччини було  презентовано фільм «Броди», створений в рамках проекту «CHOICE: культурна спадщина і сучасність» у 2017 р. Спілкування між представниками обох міст – Бродів і Полонного – показало дуже багато спільних тем для співпраці і ще раз з акцентувало увагу на важливості подібних зустрічей, як для обміну досвідом, так і для об’єднання зусиль щодо вирішення схожих проблем. Це підтверджує важливість створення Асоціації ідеальних міст України як для залучення інвестицій, так і для пошуку додаткових джерел фінансування у сфері збереження і використання культурної спадщини та розвитку туризму.

Після спілкування у міській раді для гостей було проведено екскурсію містом, історичними пам’ятками (замком, синагогою, площею Ринок, вул. Золотою й Коцюбинського та частиною збереженого міського валу), а також вони мали можливість ознайомитися з новоствореними об’єктами, благоустроєм окремих частин міста та планами на майбутнє. Гості були приємно вражені нашим містом. За словами міського голови Полонного Франца Скримського, Броди мають багату культурну спадщину, але і потребують дуже багато праці біля неї.

Гості з Хмельниччини запросили брідщан на День міста, який планується у серпні 2020 р., для продовження співпраці та роботи над створенням Асоціації «Ідеальні міста України».

Василь Стрільчук

Фото Олександра Дацика

Будівля брідського «Сокола» – забутий витвір архітектора Лаврентія Дайчака

Будівля Бродівського районного Народного дому є не лише центральним культурним осередком міста і району, але водночас однією з красивих архітектурних пам’яток Бродів. Розташована вона у найгарнішій частині нашого міста, найменш спотвореній перебудовами і реконструкціями, не заліплена рекламою і не обставлена МАФами. Будівля знаходиться на одному з вигинів вулиці Коцюбинського, яка у цьому місці описує контур п’ятого бастіону міських земляних укріплень.

Первісне призначення споруди – це будинок польського гімнастичного товариства «Сокіл»,  заснованого в Бродах у 1891 р.  Основними завданнями цієї організації були патріотичне виховання польської молоді, розвиток спорту та культурно-просвітня діяльність. Спершу товариство не мало власної домівки і для своїх заходів використовувало приміщення Товариства християнських рукодільників «Зірка» («Gwiazda»), яке знаходилося біля сучасної швейної фабрики (на розі теперішніх вулиць В.Стефаника і Єврейської).

Історія появи будівлі «Сокола» у Бродах є досить цікавою. Не зважаючи на те, що польська громада Бродів і повіту була досить економічно спроможною та мала значний політичний вплив у місті, повіті і навіть у Галичині, шлях побудови даної споруди був досить тривалим і непростим. Ще у 1901 р. спадкоємці графів  Молодецьких – останнього магнатського роду, який володів Бродами, подарували для побудови «сокільського гнізда» площу під забудову, вартістю 4000 корон. Бродівська повітова рада виділила для цієї мети 200 корон, а власник маєтку Броди Шмідт офірував ще 500 корон.

Процес підготовки до зведення власної будівлі тривав довший час. Будівельна комісія приймала пропозиції проектів майбутньої «Сокільні». Серед проектних пропозицій, що надійшли на конкурс, вирішено було обрати ідею львівських архітекторів Лаврентія Дайчака та Єжи Гродинського. Цей же проект було прийнято та затверджено для реалізації і на загальних зборах брідського «Сокола», що відбулись 9 травня 1909 р. Вибір проекту молодого львівського архітектора Лаврентія Дайчака (1882-1968), очевидно був не випадковим. Цей відомий згодом польський архітектор, громадський і політичний діяч народився у с. Ренів Бродівського повіту (нині село Зборівського району Тернопільської області). Він навчався у Бродівській гімназії і в цей час проживав у домі відомого бродівського книгаря Фелікса Веста (1846-1946), який, між іншим, був засновником товариства «Сокіл» у Бродах. Після закінчення гімназії Лаврентій (Вавжинєц) вступив на архітектурний відділ Політехнічної школи у Львові. Будучи студентом у 1906 р. спроектував у своєму рідному селі костел, а також кілька храмів у сусідніх селах. У 1911 р. він завершив навчання, а диплом отримав пізніше – у 1915 р. Проект будівлі брідського «Сокола» належав до ранніх робіт талановитого зодчого, але це була не перша його ідея апробована у нашому місті. Згодом Л.Дайчак мав своє архітектурне бюро (1925-1939) та створив ще дуже багато проектів храмів, різноманітних споруд, проектів реконструкцій та реставрацій (в тому числі і на Брідщині). Про співавтора Дайчака відомо небагато: Єжи Гродинський – працював архітектором у Львові на поч. ХХ ст., за його проектом (у співавторстві з Р. Фелінським) виконувалась передпоховальна споруда євреїв (Бет-Тахара) на Янівському цвинтарі.

Закладення наріжного каменю будівлі «Сокола» у Бродах відбулося 8 травня 1910 р. та було поєднано з відзначенням свята Конституції 3 травня.  Згідно з описами події, у неділю рано, 8 травня, прозвучав сигнал залізничної музики. На вокзалі зустрічали гостей – представників з Буська, Лопатина, Олеська, Радехова, Залозець, Золочева та Жидачева. З вокзалу усі рушили на спортивну площу, де збиралася публіка, шикувалися і готувалися до походу. В урочистій ході взяли участь 93 особи, окрім соколів були представники пожежної сторожі, народних шкіл, гімназії, семінарії, багато селян. О 11:30 відбувся урочистий молебень, на якому виголосив святкову промову ксьондз Марцінкевич. Після цього похід рушив на площу побудови споруди, де чин освячення наріжного каменю провів ксьондз-канонік Краус. Далі виступили голова округи, делегат сокільського союзу п. Яніковський, бурмістр доктор Ріттель і голова місцевого осередку товариства п. Кендзєрський. Після обіду відбулися гімнастичні навчання під керівництвом пана Сікорського. Урочистості завершилися вечіркою.

Як відомо зі звітів виділу брідського Товарисва «Сокіл» за 1910 р., що з готівкою 12 000 корон і пляцом вартістю 14 000(!) корон, ініціатори спорудження приступили до зведення власного будинку. Цей проект був  реалізований завдяки серйозній підтримці меценатів. Власник маєтку Броди Вільгельм Фридерик Шмідт офірував для будівництва споруди всю цеглу загальною вартістю 16 625 корон. А власник каменоломні Беньямін Куттін з Бродів подарував необхідну кількість каменю для цоколю та сходів будівлі. Старанням нотаріуса Станіслава Голуба було отримано значну позику для будівництва в розмірі 60 000 корон в крайовому банку. Крім того члени товариства сплачували членські внески. Загалом загальний прихід товариства за 1910 р. становив 107 232 корон 38 гр. В організації було 268 членів.

Вже до кінця 1910 р. будівлю було зведено й накрито. Далі тривали внутрішні роботи. Проте в 1911 році заходи Товариства вже проводили у власній домівці. Однак урочисте відкриття і освячення відбулося влітку 1912 р. Ось як про цю подію писав один із учасників свята: «9 [червня 1912 р.] о 6 годині вранці збудило нас аж три музики, а саме: музика гімназії, пожежної команди і спроваджених зі Львова «чвартаків» (військових музикантів – В.С.). О 10 годині відбулося польове богослужіння, урочисто відслужене пріором з Підкаменя ксьондзом Плащицею. Потім похід, у якому брали участь шкільна молодь, «соколи» наші і з провінції, дружини Бартошові, польські товариства, польські читальні з повіту і громадськість, рушив до Сокольні. Чин посвячення здійснив архієпископ Теодорович, який після цього в довшій промові підніс значення сокільської ідеї. Після нього говорили делегат Союзу п. Бєга, бурмістр д-р Ріттель, голова «Сокола» п. Голуб. Далі відбувся спільний обід. Колишньому голові «Сокола» пану Кендзєрському, який приїхав з Перемишля на цю урочистість, влаштовано овації. Після обіду на спортивній площі «Сокола» пройшли навчання. Увечері відбувся раут, котрому передував концерт, до програми якого входили спів аматорського гуртка під диригуванням п. Веста, спів соло п. Шмідтової, декламація п. Бучинської зі Львова і смичковий квінтет. Потім була томбола (лотерея) і танці».

У 1912 році у будівлі «Сокола» почав працювати перший міський кінотеатр. У приміщенні діяла бібліотека, закладена відомим бродівським книгарем та видавцем Феліксом Вестом. З південного боку будівлі «Сокола» знаходився невеликий літній майданчик, на якому взимку заливали каток. У західній частині подвір’я у міжвоєнний період було облаштовано тенісний корт. Фронтон головного фасаду будівлі завершувала скульптура жінки-птаха з великими крилами (Сокіл-Мати), яку демонтували в період першої більшовицької окупації. Головний вхід був з вулиці Гімназійні вали. Цікавим елементом споруди є балкон, що виходить на передгімназійну площу, і з якого в минулому виступали різноманітні поважні особи, звертаючись до жителів міста.

В роки німецької окупації (1941-1944) у приміщенні знаходився кінотеатр для німців. Після війни споруду було передано під районний дім культури.

Зараз це приміщення Бродівського районного Народного дому. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення (ох. № 675-м).

Підготував Василь Стрільчук