Громадська організація «Край» заснована у 2005 р.

Голова громадської організації «Край» о. Богдан Вихор

Голова громадської організації «Край» о. Богдан Вихор

Основною метою створення та діяльності організації є відродження духовних, релігійних, культурних та національних надбань Брідщини та їх ефективний розвиток; задоволення та захист законних соціально-економічних, культурних, духовних, творчих, наукових і інших інтересів краю, сприяння реалізації його потенціалу; вдосконалення виховної, освітньої та спортивно-оздоровчої діяльності, розширення і зміцнення міжнародних контактів; сприяння розв’язанню суспільних проблем; розвиток людських відносин на засадах свободи, гармонії та взаємоповаги; сприяння розбудові демократичних засад управління, здійсненню громадянських ініціатив, гармонізації усіх галузей життя та людської діяльності через становлення і розвиток громадянського суспільства в Україні.

Часопис організації «Брідські вісті»

Часопис організації «Брідські вісті»

Громадська організація має власний часопис – газету «Брідські вісті», в якій неодноразово піднімалися проблеми охорони та збереження культурної спадщини міста Броди та району.

За ініціативи активістів організації встановлено меморіальні дошки видатним діячам краю (Олександру Вислоцькому (1896-1941) в м. Броди, Галині Столяр (1917-1942) у с. Суховоля).

Члени організації виступають з ініціативами вивчення і збереження історико-культурної спадщини краю; беруть участь у міжнародних і регіональних проектах і програмах (як наприклад Проект «Віа Регіа – культурний шлях Ради Європи», підтримка проведення археологічних досліджень на території міста, розробка туристичних маршрутів та ін.).

Меморіальна дошка Олександру Вислоцькому

Меморіальна дошка Олександру Вислоцькому

В період від 1 квітня 2016 р. до 30 квітня 2017 р. ГО «Край» реалізує проект «Громада та полікультурна історична спадщина міста Броди: потенціал, взаємодія, перспектива», що здійснюється в рамках міжнародного проекту «CHOICE – культурна спадщина: можливості підвищення громадської активності» за підтримки ЄС.