Житловий будинок. Кінець XVII-XVIIІ ст.

(Насправді теперішню споруду слід віднести до ІІ пол. ХІХ ст.).

z-1Об’єкт був включений до Державного реєстру пам’яток архітектури місцевого значення за рішенням Львівської облвиконкому №280 від 21.05.1991 р. і отримав охоронний №1749-м (адреса: вул. Золота, 4). Пам’ятка належить до комунальної та приватної власності.

Будинок наріжний: вул. Золота – вул. Вірменська. Двоповерховий: перший поверх торгівля, другий житловий. Прорізи першого поверху (крім брами) видозмінені; обрамлення та заповнення втрачені. Прорізи другого поверху з обрамленням та підвіконним карнизом. Балкон другого поверху по довжині влаштовано під трьома з п’яти вікон фасаду вул. Золотої. Фасад з вул. Вірменської повністю позбавлений декору. В плані будинок прямокутний, видовжений вздовж вул. Вірменської. Дах двосхилий.

Пам’ятка являє собою один із зразків пізнього класицизму у місті.