Станом на 2017р. у Бродівському історико-краєзнавчому музеї нараховується понад 5 тисяч одиниць збереження основного фонду (природничі, речові, писемні, образотворчі, декоративно-ужиткові, фото, тощо) та понад 4 тис. одиниць науково-допоміжного фонду. Музейна колекція поповнюється переважно за рахунок збиральницької діяльності наукових працівників, передавання предметів у дар музеєві, допомоги місцевих краєзнавців та небайдужих людей. Протягом останніх років фонди музею збагатилися матеріалами археологічних розкопок, які щорічно проводяться на території Брідщини студентами ЛНУ ім. І.Франка (під керівництвом кандидата історичних наук, доцента кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Ярослава Івановича Онищука), творами сучасного живопису, предметами нумізматики та фалеристики, книгами кін. ХІХ – поч. ХХ ст., збірками вишивок, речами повсякденного вжитку.

Археологічні пам’ятки в музейній експозиції

Археологічні пам’ятки в музейній експозиції

Особливе місце в музеї займають археологічні матеріали: предмети Висоцької археологічної культури (керамічний посуд, бронзові прикраси тощо), Вельбарської археологічної культури (гребінець, виготовлений з рогу, скляні намистини, бронзові фібули, кераміка тощо), часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (залізні: спис, рало мотика, серп, ножі, фрагмент скляної посудини тощо).

Музей має чималі зібрання предметів домашнього та господарського вжитку ХІХ – I пол. ХХ ст., серед яких виділяються речі, пов’язані з землеробством, приготуванням та зберіганням їжі, будівельною справою, столярством, ткацтвом та домашнім вжитком. Цікавою є підбірка зразків українського національного одягу І пол. ХХ ст. Особливе місце займають оригінальна колекція старовинних прасок та столярських інструментів. Останні належали колись знаному у Бродах столярові Йосипу Андрійовичу Приймаку і були подаровані в музей його синами. Окрему збірку становлять колекції старовинних люльок, а також старих пляшок, окремі з них мають клейма пивоварень, що діяли на Брідщині.

Фрагмент етнографічної експозиції

Фрагмент етнографічної експозиції

Є у Бродівському історико-краєзнавчому музеї невеличка колекція предметів юдаїки, найцікавішими з яких є печатка купця Гершона Бабада, а також фрагмент ханукії (різновид підсвічника).

У музейних фондах зберігається нумізматичні та боністичні речі: це мідні соліди часів правління польського короля Яна ІІ Казимира (1648-1668); монети Австрійської та Російської імперій к. XVIII – поч. ХХ ст.; банкноти Австро-Угорської та Російської імперій к. ХІХ – поч. ХХ ст. та ін..

Цікавими є збірки особистих речей таких діячів української історії та культури, як Василь Щурат та Володимир Хронович.

Багатий музей на матеріали, які стосуються історії дивізії «Галичина», найбільш цікавими з яких є особисті речі та відзнаки одного із капеланів дивізії о. Михайла Левенця та пам’ятні жетони Братства «Броди-Лев».

У музеї є зібрання мистецьких творів сучасних майстрів нашого краю та Західної України.