• Квітень 24, 2020
 • 10:00
 • Бродівський районний народний дім ( вул. Коцюбинського, 7)

Бродівський історико-краєзнавчий музей запрошує взяти участь у XІІ-ій науково-краєзнавчій конференції

«Брідщина – край на межі Галичини й Волині»,

 

присвяченій Міжнародному дню пам’яток історії та культури,

 

яка відбудеться  у квітні 2020 року

 

В давній українській традиції територію сучасного Бродівського району Львівської області називали Брідщиною.

В історичному минулому Брідщина охоплювала окрім сучасного Бродівського району, частину Радехівського, Буського  районів Львівської області та Зборівського району Тернопільської області. Брідщина — край, розташований на межі Галичини, Волині. Ця особливість позначилась на його історичному розвитку, культурі, традиціях, характері місцевого населення.

Конференція покликана представити нові наукові дослідження з історії міст і сіл Брідщини. Передбачається також розглянути питання історії, культури та природознавства Галицько-Волинського пограниччя.

 

Пропонується наступна тематика досліджень

 

 1. Музейна справа на Брідщині.

а) історія Бродівського історико-краєзнавчого музею

б) музейні колекції і збірки;

в) діячі музейної справи.

 1. Історико-краєзнавчі дослідження:

а) суспільно-політичне та економічне життя;

б) видатні постаті краю;

в) культура (історичні пам’ятки, етнографія та фольклор Брідщини);

г) географія та природа краю;

ґ) археологічні дослідження.

 • Воєнна історія. Національно-визвольні змагання на теренах краю.
 1. Джерелознавство, історіографія.

 

Для участі у конференції необхідно до 15 лютого 2020 року надіслати заявку і текст доповіді.

 

Вимоги до матеріалів

 • Обсяг роботи 6-8 сторінок тексту (Текст у форматі RTF, шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1).
 • Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках: [1, с.12], відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту.
 • Ілюстрації в електронному варіанті в форматі JPEG, TIF (300 dpi) з підписом до них.
 • Роботи подаються в роздрукованому і електронному вигляді (CD-, DVD-диск). Можна надсилати на електронну адресу музею: bikm@ukr.net
 • Роздрукований паперовий варіант доповідей повинен бути підписаний автором з правого боку. Відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня адреса, індекс міста, телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада тощо).
 • Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам або раніше публікувалися чи були отримані після зазначеного терміну, до збірника не увійдуть.
 • Редколегія залишає за собою право відбирати та редагувати надіслані матеріали.

 

 

 

За довідками звертатись:

Бродівський історико-краєзнавчий музей,

майдан Свободи, 5, м. Броди, Львівська область, 80600

тел. +38 (03266) 4-21-13,

E-mail: bikm@ukr.net

 

 

Оргкомітет