• Вересень 13, 2019
 • 10:00
 • Актова зала Бродівської гімназії ім. Івана Труша, вул. Коцюбинського,2

Бродівський історико-краєзнавчий музей

запрошує до участі

у науково-практичній конференції

з нагоди 125-річчя відомого австрійського письменника Йозефа Рота (1894-1939)

 

«Йозеф Рот: портрет на тлі суспільно-політичних змін поч. ХХ ст.»

 

Партнери заходу:

Бродівська районна державна адміністрація

Бродівська районна рада

Бродівська міська рада

Австрійське бюро кооперації у Львові

Бродівська гімназія імені Івана Труша

Громадська організація “Край”

2 вересня 2019 р. минає 125 років від дня народження видатного австрійського письменника Йозефа Рота (1894-1939), уродженця міста Броди. У своїй творчості письменник на тлі суспільно-політичних змін поч. ХХ ст. створив ідеалізований образ Австро-Угорської монархії та єврейського світу. Він відобразив старі порядки і процеси, які призвели до занепаду імперії Габсбургів. У працях письменника відчувається туга за рідним краєм, дитячими та юнацькими роками. Його рідне місто Броди, як прикордонний населений пункт Австро-Угорської імперії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. з довколишньою природою, торговцями і контрабандистами, військовими і чиновниками, злочинцями і дезертирами, було основним місцем подій багатьох творів.

Конференція покликана глибше дослідити життя і творчість видатного письменника, журналіста Йозефа Рота. Передбачається розгляд питань з історії міста Броди і Брідщини.

Пропонована тематика конференції

 1. Йозеф Рот – письменник і журналіст.
 2. Творчість Йозефа Рота в контексті європейської та світової літератури.
 3. «Літературний світ» Йозефа Рота.
 4. Броди і Брідщина часів Йозефа Рота.
  • Політичне та соціально-економічне життя краю в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст.
  • Культурне життя Бродів і Брідщини в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст.
  • Єврейська громада Бродів на межі ХІХ – ХХ ст.
  • Броди і Брідщина періоду Австро-Угорщини в літературних творах.

Конференція відбудеться 13 вересня 2019 року у м. Броди, Львівської області.

Для участі в конференції потрібно подати заявку до 15 червня 2019 р. із зазначенням теми і відомостей про автора.

Матеріали приймаються до 10 липня 2019 р.  До конференції планується видання збірника матеріалів.

Вимоги до матеріалів

 • Обсяг роботи 6-8 сторінок тексту (Текст у форматі RTF, шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал  1,5.  Поля:  зліва  –  2,5  см,  справа  –  2  см,  зверху  –  2  см,  знизу  –  2  см. Оформлення списку літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1).
 • Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках: [1, с.12], відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту.
 • Ілюстрації в електронному варіанті в форматі JPEG, TIF (300 dpi) з підписом до них.
 • Автори відповідають за достовірність наукової інформації (фактів, цитат, посилань, імен та прізвищ, географічних назв тощо), поданих ілюстрацій;
 • Роботи подаються  в  роздрукованому  і  електронному  вигляді  (на електронну адресу музею: bikm@ukr.net).
 • Роздрукований паперовий варіант доповідей повинен бути підписаний автором з правого боку.
 • Відомості про автора подаються на окремому аркуші (контактна адреса, телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада тощо).
 • Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам або раніше публікувалися до збірника не приймаються.
 • Редколегія залишає за собою право відбирати та редагувати надіслані матеріали.

 

За додатковою інформацією звертатись:

Бродівський історико-краєзнавчий музей,

майдан Свободи, 5, м. Броди, Львівська область, 80600

тел. +38 (03266) 4-21-13,

E-mail: bikm@ukr

Оргкомітет